• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Sprijin de 3.000 de lei pentru obținerea permisului de conducere tractor. Data limită înscriere!

  Roxana Dobre -

  Bani pentru tinerii care vor să obțină permisul de conducere pentru tractor. O fundație din România finanțează o serie de ”burse” în valoare de maxim 3.000 de lei pentru elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, care nu au posibilitate să își plătească cheltuielile de școlarizare pentru obținerea carnetului.

  Consiliul Județean Galați anunță în mediul online că susține programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundația pentru Comunitate, care vine în sprijinul tinerilor din medii defavorizate pentru obținerea permisului de conducere. La acest program pot participa elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani.

  Tinerii pot primi finanțare de 3.000 lei

  Fiecare participant poate primi finanțare în valoare maximă de 3.000 de lei pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie.

  ”Reprezentanții Centrului Europe Direct din cadrul Consiliului Județean Galați oferă celor care solicită acest tip de sprijin asistență și îndrumare în vederea pregătirii aplicației aferente acestui program”, precizează sursa citată.

  Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.000 lei pentru:

  -acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.
  -acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.

  Volumul total al sponsorizărilor este de 75.000 lei.

  Termenul de depunere a solicitării de finanțare este 21 ianuarie 2022

  Tinerii din toate județele, cu vârsta între 18 și 25 de ani, care doresc să obțină permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie pot depune cererile până la 21 ianuarie 2022. Dacă solicitarea de finanțare se trimite prin poștă data de 21 ianuarie trebuie să fie cea a ștampilei poștale.

  Se pot înscrie tineri care:

  1. Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
  2. Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere
  3. Au un loc de muncă/se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
  4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă sau îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie
  5. Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

  Unde se fac înscrierile

  Solicitarea pentru înscrierea privind finanțarea se depune până la 21 ianuarie, online, pe site-ul Fundației Pentru Comunitate, prin crearea unui cont personal (în acest caz toate anexele se încarcă online),
  sau
  – pe hârtie (în acest caz dosarul complet se trimite prin poștă). Dacă dosarul de participare se trimite prin poştă, expediați un singur exemplar la adresa: Fundația Pentru Comunitate O.P. 1, C.P. 390, 400750 Cluj-Napoca, jud. Cluj. Pe plic se menţionează: Permis pentru viitor. Pe coperta dosarului trebuie să menționați numele solicitantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

  Solicitarea trebuie să cuprindă:

  1. Formularul de înscriere completat
  2. Scrisoare de motivare personală care să detalieze studiile, locurile de muncă în cazul în care există, justificarea necesității sponsorizării din punct de vedere social și material, motivația personală pentru obținerea permisului de conducere
  3. Anchetă socială eliberată de către primăria de care aparține solicitantul sau de o organizație nonguvernamentală (ONG) acreditată sau de către DGASPC-ul în grija căruia se află solicitantul.
  4. Declaraţie de susţinere – o recomandare din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, etc. prin care cel care recomandă își asumă răspunderea susținerii și supravegherii solicitantului pe perioada instruirii și recomandă solicitantul pentru program. Se va utiliza formularul tipizat ”Declarație de susținere”
  5. Ofertă de preţ valabilă din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
  6. Un document care să ateste nivelul studiilor absolvite (foaie matricolă și copie după diplomă/adeverință de la școală, etc.)
  7. Constituie avantaj: anexarea unei adeverințe din partea angajatorului din care să reiasă că existența permisului de conducere este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă
  8. Constituie avantaj: anexarea unei recomandări din partea unei organizații nonguvernamentale (ONG) sau a unei instituții de stat (o școală, un centru de plasament, sau o altă instituție care aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care să ateste necesitatea acestei sponsorizări în cazul solicitantului și care să recomande solicitantul pentru Program.

  Notă: Tinerii care au obținut permisul de conducere într-o ediție precedentă a programului Permis pentru viitor și doresc să depună solicitare de finanțare pentru o altă categorie de autovehicule sau pentru Atestat, vor trimite doar un formular de înscriere completat, copia permisului de conducere și o scrisoare de motivare personală.

  Este important de precizat că dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-6 vor fi considerate neeligibile. Doar dosarele complete, trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare a dosarului. Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

  Cum sunt aleși beneficiarii

  Dosarele complete vor fi evaluate de specialiști în educație și asistenți sociali; punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele la învățătură, scrisoarea de motivație personală și situația socială. În procesul evaluării dosarelor, solicitanții pot fi contactați telefonic în vederea obținerii unor informații suplimentare. Lista câștigătorilor va fi aprobată de Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare.

  Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

  Unde puteți verifica dacă ați fost ales în program

  Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro până la data de 28 februarie 2022, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 martie 2022.

  Tinerii care au fost declarați eligibili au termen o lună să facă înscrierea la școala de șoferi în termen de o lună de la semnarea contractului. Finalizarea cursurilor teoretice și practice la școala de șoferi (solicitantul este pregătit să se înscrie la examinarea în cadrul poliției): până în 31 octombrie 2022.

  Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind la adresa de e-mail permis@pentrucomunitate.ro.


  Te-ar mai putea interesa

  Făinarea la castraveți: semne, combatere Subvenție APIA de 175 euro/hectar. Suprafața eligibilă la plată: minim 100 de hectare Antracnoza la castraveți. Semne, combatere

  Ultimele știri

  Ard culturile! Incendii în câmp în Duminica Rusaliilor Tragedie la fabrica de lactate din Ibănești. Directorul și alți 2 lucrători au murit. A patra victimă, preluată cu elicopterul Prețul grâului a scăzut la Marea Neagră cu aproape 10 euro pe tonă