• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Bani pentru apicultură în PNS 2023-2027. Condiții și sume alocate crescătorilor de albine!

  agrointeligenta.ro -

  Planul Național Strategic va include și sumele alocate pentru sprijinirea sectorului de creștere a albinelor. Apicultorii vor avea alocate sume pentru intervenții similare cu cele finanțate până acum prin Planul Național Apicol.

  Draftul Planului Național Strategic – PNS a fost pus în dezbatere publică miercuri, 16 februarie, și conține intervenții sectoriale, inclusiv pentru sectorul de creștere a albinelor.

  Din păcate pentru apicultori, PNS nu prevede acordarea unei subvenții directe pe familia de albine, însă sunt păstrate finanțările cu care stuparii s-au obișnuit deja. Un avantaj îl reprezintă faptul că finanțările sub formă de decont se vor derula tot prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, așa că procesul de accesare a banilor va fi cu siguranță facilitat prin acest aspect.

  Fonduri pentru apicultură prin PNS: Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori

  DOCUMENT UTIL: Fișa intervenției Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori

  Fondurile alocate intervenției Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori vor fi acordate pentru:

  Formele asociative în calitate de solicitanți ai măsurii pot accesa sumele alocate prin depunerea cererii de plată la centrele locale și județene ale APIA. Scopul intervenției apicole este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanţă în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, achiziţia de echipament pentru procesarea cerii şi echipament pentru ambalarea mierii.

  Fonduri pentru apicultură prin PNS: Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei

  DOCUMENT UTIL: Fișa intervenției pentru Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei

  Scopul intervenției apicole este, de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei.

  Beneficiarii intervenției sunt apicultorii, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016. Acești apicultori, în calitate de solicitanți ai măsurii, pot accesa sprijinul prin depunerea cererii de plată la centrele locale și județene ale APIA.

  Condiţii de eligibilitate generale:
  1. Apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
  2. Apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
  3. Medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar – ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA“;
  4. Medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor;
  5. Prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei şi maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unităţi întregi în funcţie de forma de prezentare;
  6. Apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină cu toate activităţile desfăşurate în cadrul stupinei, respectiv mişcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării acestora.

  Forma și cuantumul sprijinului

  Rambursarea preţului fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.

  Rambursarea preţului fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.

  Fonduri pentru apicultură prin PNS: Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă

  DOCUMENT UTIL: Fișa intervenției Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă

  Măsura de intervenție vizează decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii.

  Beneficiarii măsurii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

  Condiţii de eligibilitate:
  1. Apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
  2. Apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi
  4. Exploataţiile apicole să fie înregistrate
  5. Analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar;
  6. Analizele pentru reziduuri de substanţe antimicrobiene vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar,
  7. Obligativitatea efectuării setului de analize nu se aplică stupinelor de elită/multiplicare care produc material biologic apicol, cu condiţia ca aceste stupine să nu deţină şi stupină de producţie.

  Forma și cuantumul sprijinului

  Rambursarea preţului fără TVA pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii:
  – determinarea hidroximetilfurfuralului – HMF;
  – determinarea glucozei și fructozei însumate din miere;
  – determinarea conținutului în apă;
  – determinarea indicelui diastazic;
  – determinarea zaharozei;
  – indicele polenic pentru mierea monofloră;
  – examen organoleptic;
  – aciditate;
  – conductivitatea electrică;

  Rambursarea preţului fără TVA pentru analize de determinare a reziduurilor.

  Fonduri pentru apicultură prin PNS: Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

  DOCUMENT UTIL: Fișa intervenției Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

  Beneficiarii măsurii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

  Scopul măsurii este de acordarea de sprijin apicultorilor pentru repopulare prin achiziționarea de matci și/sau familii de albine, acordarea de sprijin deţinătorilor de stupine de multiplicare/elită pentru achiziţionarea de produse proteice solide și achiziționarea de accesorii apicole.

  Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute la art. 55 alin. 1 lit. b) punctul (iii) din Regulamentul (EU) 2021/2115;

  Toți solicitanți care îndeplinesc condițiile de eligibiliate au dreptul la o plată.

  Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune cuprinde următoarele activități:
  1.Achizitionarea de matci si/sau familii de albine pentru apicultura;
  2.Achizitionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de catre stupinele de elita si multiplicare;
  3.Achizitionarea de accesorii apicole de catre stupinele de elita/multiplicare.

  Condiții de eligibilitate

  Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

  1. Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultură
  Condiţii de eligibilitate:
  a) apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
  b) să achiziţioneze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită şi/sau multiplicare,
  d) să achiziţioneze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate
  e) familiile de albine achiziţionate prin masură trebuie să conţină mătci achiziţionate de la stupine de elită şi/sau multiplicare
  g) pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat;
  h) apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi
  i). mătcile achiziţionate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internaţional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziţionează;

  2. Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită şi multiplicare
  Condiţii de eligibilitate:
  a) apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
  b) apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi
  c) stupina de elită/multiplicare să fie autorizată
  d) în cadrul măsurii se decontează maximum 10 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de multiplicare şi maximum 20 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de elită, în funcţie de numărul de familii de albine deţinut;

  3. Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare
  Condiţii de eligibilitate:
  a) apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
  b) apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi
  c) stupina de elită/multiplicare să fie autorizată
  d) apicultorul, deţinător al stupinei de multiplicare/stupinei de elită, poate să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare;
  e) să achiziţioneze accesoriile o singură dată pe perioada derulării măsurii/beneficiar, dar maximum un produs din fiecare;
  f) accesoriile achiziţionate trebuie să fie noi la momentul achiziţiei.

  Forma și cuantumul sprijinului

  Fonduri pentru apicultură prin PNS: Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

  DOCUMENT UTIL: Fișa intervenției Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

  Beneficiarii măsurii sunt apicultorii, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

  Condiții de eligibilitate

  Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

  Condiţii de eligibilitate generale:
  1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
  2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ,
  3. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină.

  1. Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral
  Condiţii de eligibilitate specifice:
  a) Apicultorul să deţină minimum 75 de familii de albine;
  b) Cutiile noi trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, care produc şi/sau comercializează cutii;
  c) Să achiziţioneze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării intervenției
  d) Apicultorul are obligaţia înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziţionate şi păstrarea cutiilor deteriorate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar.

  2. Achiziţionarea de accesorii apicole
  Condiţii de eligibilitate specifice:
  a) Să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator;
  b) Să achiziţioneze colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis de maximum două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar;
  c) Achiziţionarea uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară şi maturatorului se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.

  3. Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie
  Condiţii de eligibilitate specifice:
  a) Apicultorul poate achiziţiona: echipament apicol de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;
  b) Să achiziţioneze unelte şi echipamente de protecţie maximum de 2 ori pe perioada derulării Programului/beneficiar şi maximum 2 bucăţi din fiecare produs.

  4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral
  Condiţii de eligibilitate specifice:
  a) apicultorul trebuie să deţină cel puţin 75 de familii de albine;
  b) apicultorul poate achiziţiona: remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;
  c) să achiziţioneze mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorci apicole/pavilioane apicole şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;
  d) să păstreze şi să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie – remorci apicole/pavilioane apicole şi mijloacele de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani;
  e) mijloacele de transport apicol fără autopropulsie şi mijloacele fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral trebuie să fie noi la momentul achiziţiei;

  Forma și cuantumul sprijinului


  Te-ar mai putea interesa

  Colegii de breaslă vin în sprijinul apicultorului căruia i-au fost otrăvite albinele Guvernul a amânat din nou finanțarea Programului „Mierea în școli” Apicultor disperat: Ni s-a otrăvit stupina cu 150 de familii de albine, unica noastră sursă de venit! Controale în stupinele care au cerut subvenții. Când se fac plățile APIA în conturile apicultorilor Oficial MADR: România – locul 2 în UE la numărul de familii de albine, după Spania

  Ultimele știri

  Prezentatorul TV Dan Negru, intrigat de prețul urzicilor românești. Val de comentarii pro și contra Fermieri obligați de APIA să dea subvențiile înapoi, altfel vor fi executați silit Prețul rapiței a scăzut cu 30 euro/tonă de la începutul anului. Recolta 2024 – un preț mult mai bun Ultima strigare pentru sămânța de mazăre. Prețurile pe tonă au crescut la nivel mondial Franța interzice importul de legume și fructe tratate cu substanțe interzise în UE