• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2024. Cele trei ecocheme care aduc bani în plus crescătorilor de vaci

  Oana Timar -

  Subvenții APIA 2024. Cele trei ecocheme care aduc bani în plus crescătorilor de vaci. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că au posibilitatea de opta, în cererea unică de la APIA, pentru trei intervenții care suplimentează veniturile exploatației, dar care vin și cu o serie de condiții.

  Fermierii pot beneficia de eco-scheme pentru sectorul zootehnic finanțate prin Planul Strategic 2023-2027, din Fondul European de Garantare Agricolă, pentru următoarele trei intervenții:
  – PD-07 Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte;
  – PD-08 Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la Îngrășat;
  – PD-27 Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate.

  Atenție: Animalele pentru care se solicită eco-schema PD-27 nu pot face obiectul PD-07 și PD-08 în același an de angajament!

  PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte

  PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte

  Pentru a beneficia de eco-schema pentru vaci de lapte solicitanții trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
  – să fie fermieri activi și crescători de animale;
  – să dețină vaci de lapte adulte, care au cel puțin o fătare și sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date (BND);
  – să dețină exploatație de vaci de lapte adulte înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/ înregistrată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare;
  – să respecte condiționalitatea la nivelul întregii exploatații agricole, pe întregul an calendaristic;
  – să își asume voluntar angajamentul anual de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, prevăzute de Ordinul președintelui ANSVSA nr. 10/2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale, denumit în continuare Ordinul nr. 10/2023, precum și din prevederile relevante ale SMR 11 stabilite prin Ordinul menționat la art. 62.

  Fermierii trebuie să respecte cumulativ toate cerințele specifice tipurilor de sprijin, după cum urmează:
  1. Evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului
  – să verifice starea tehnică a echipamentelor de muls de cel puțin 3 ori/an;
  – să schimbe manșoanele aparatelor de muls la un interval de maximum 4 luni, respectiv de cel puțin 3 ori/an, rezultând un număr mediu de 0,9 manșoane/ cap de vacă adultă / an de angajament;
  – utilizează minimum 3 litri produse/cap vacă de lapte adultă/an pentru întreținerea ugerului, premergător și post muls;
  2. Sănătatea ongloanelor
  – să efectueze anual cel puțin două acțiuni de trimaj pentru fiecare vacă de lapte adultă.
  3. Îmbunătățirea zonei de odihnă
  – să utilizeze o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 3 kg/cap vacă de lapte adultă /zi sau 300 g/cap/zi de materiale higroscopice sub formă de fibre vegetale mărunțite sau tocate (talaș, rumeguș sau paie tocate) peste stratul izolator, în cazul utilizării saltelelor.

  Pentru anul de cerere 2024, cuantumul unitar planificat pentru ecoschema PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte este de 100,18 euro per UVM (Unitate Vită Mare).

  Citiți și: Subvenții APIA. Sprijinul cuplat pentru porumb siloz – condiții, plăți la hectar

  PD-08 – Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat

  PD-08 – Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat

  Pentru a beneficia de eco-schema pentru tineret bovin la îngrășat solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale:
  – să fie fermieri activi și crescători de animale;
  – să dețină exploatație de bovine înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/ înregistrată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare;
  – să solicite sprijin pentru efectivul livrat/ an, dar nu mai mult de 5000 de capete de tineret bovin la îngrășat de minimum 450 kg, abatorizat conform legislației în vigoare;
  – efectivul eligibil de tineret bovin să fie deținut în exploatație minimum 6 luni până la data livrării în vederea sacrificării în abatoare autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului autorității competente privind respectarea Ordinului președintelui ANSVSA nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii;
  – greutatea la livrare în vederea sacrificării către un abator autorizat este de minimum 450 kg în viu/cap. ( În sensul eco-schemei PD-08, prin tineret bovin se înțelege tineret femel și mascul din specia bovine cu vârsta de maximum 32 de luni la data livrării la abator la greutatea de minimum 450 kg în viu/cap.);
  – să respecte condiționalitatea la nivelul întregii exploatații agricole, pe întregul an calendaristic;
  – să își asume voluntar angajamentul anual de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care depășește nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, constituite din prevederile Ordinului nr. 10/2023, precum și din prevederile relevante ale SMR 9 și SMR 11;
  – să depună decontul justificativ corespunzător angajamentului anual.

  Fermierii trebuie să respecte cumulativ următoarele cerințe specifice:
  1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal:
  – să asigure fiecărui animal, exploatat în sistemul semiintensiv și/sau intensiv, în perioada de stabulație a anului de cerere, un spațiu util din adăpost cu 15 % mai mare decât standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;
  2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă:
  – să utilizeze o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 3 kg/cap tineret bovin /zi;
  3. asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:
  – să asigure fiecărui animal rație furajeră optimizată, echilibrată din punct de vedere nutritiv, respectiv proteina brută din furaj trebuie să aibă valoarea cuprinsă între 10%-20% din substanța uscată, care trebuie să aibă valorea cuprinsă între 40-90%.

  La depunerea cererii de plată, solicitantul își va asuma voluntar, prin semnătură, asigurarea condițiilor superioare de bunăstare pentru activităţile de creştere desfăşurate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului de cerere.

  Pentru anul de cerere 2024, cuantumul unitar planificat pentru ecoschema PD-08 – Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat este de 109,52 euro per UVM (Unitate Vită Mare).

  Citiți și: Subvenție APIA pentru pășunat – 100 euro/vacă adultă. Condiții, termene, plăți

  PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstarea a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate

  PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstarea a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate

  Pentru a beneficia de eco-schema PD-27 pentru creșterea nivelului de bunăstarea a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate, solicitanții trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
  – să fie fermieri activi și crescători de animale;
  – să dețină exploatație de bovine înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/ înregistrată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare;
  – să dețină animale din specia de bovine, înregistrate în BND, care vor fi exploatate în sistem extensiv pe suprafețele de pajiști permanente și pajiști temporare;
  – să respecte condiționalitatea la nivelul întregii exploatații agricole, pe întregul an calendaristic;
  – să își asume voluntar angajamentul anual de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, constituite din prevederile Ordinului nr. 10/2023, precum și din prevederile relevante ale SMR 9 și SMR 11;
  – să depună decontul justificativ corespunzător angajamentului anual.

  Pentru a beneficia de intervenția PD-27, fermierii trebuie să respecte următoarele cerințe specifice:
  – să asigure încărcătura maximă de bovine de 1,0 UVM /ha;
  – să asigure pășunatul bovinelor cel puțin 120 zile, timp de cel puțin 6 ore pe zi, din anul de angajament.

  Pentru anul de cerere 2024, cuantumul unitar planificat pentru ecoschema PD-08 – Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat este de 100 euro per UVM (Unitate Vită Mare).


  Te-ar mai putea interesa

  Micii fermieri – sprijin de 37.000 de euro pe fermă. Decizia, la nivel european Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar