Creșterea albinelorŞtiri agricole

BANII PENTRU APICULTORI în 2017: peste 16 milioane de lei! Iată CONDIȚIILE pentru DECONTAREA CHELTUIELILOR DIN STUPINĂ!

Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019 și sumele pe care stuparii români le pot primi ca sprijin pentru anul în curs și cei care vor urma fac obiectul unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în dezbtaere publică și postat pe site-ul Ministerului Agriculturii.

Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat propus pentru alocare pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 48.576.902,06 lei, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 4133 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel:
a) pentru anul 2017, 16.192.302,19 lei;
b) pentru anul 2018, 16.192.311,23 lei;
c) pentru anul 2019, 16.192.288,64 lei.

Scopul Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019 este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox, de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci, şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral. Prin cutie se înţelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie.

Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; cooperativele agricole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.

Beneficiarii trebuie să aibă cod de identificare atribuit de APIA

Toti solicitanţii, trebuie să deţină un cod unic de identificare atribuit de APIA central / Centrul judeţean, respectiv municipiul Bucureşti, generat de Registrul Unic de Identificare.

În acest sens, apicultorii care depun prima dată la APIA o cerere de plată în calitate de solicitanţi, trebuie să se prezinte la APIA Centrul judeţean/municipiul Bucureşti, unde vor completa şi depune, înainte de data de depunere a cererii de plată, formularul de solicitare a codului unic de identificare (RO). După înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului.

Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare au obligaţia să prezinte documentul de identitate financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului special în care se derulează operaţiunile cu APIA.

Modul de finanțare

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA.

Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar.

Cheltuielile finanțate prin PNDR nu pot fi decontate prin PNA

Acţiunile decontate de apicultori prin PNA, nu vor fi sprijinite prin PNDR 2014-2020. Pentru măsurile agricole de sprijin forfetar, de la momentul solicitării sprijinului prin PNA, lista cheltuielilor din cererea de decontare depusă de apicultor la PNA, devine neeligibilă prin planul de afaceri pentru finanţare PNDR 2014-2020 pentru acesta. În ceea ce priveşte măsurile agricole de investiţii din PNDR 2014-2020, cheltuielile eligibile prin PNA 2014-2020 vor fi neeligibile.

DOCUMENT UTIL – PROIECT DE HG CU Programul Național Apicol 2017-2019


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


3 comentarii

 1. PNA-ul e hotie din bani publici si europeni.Asociatiile fac prin rotatie .ca sa nu apara in sistem ca numai unele deruleaza pna-ul. De aia nu ai putut accesa, nu era randul lor.

 2. Deoarece prin PNA se dau bani din bugetul public,solicit MADR sa raspunda la urmatoarele intrebari :
  1. Care este cooperativa din jud. Constanta care a folosit banii apicultorilor , primiti prin PNA 2016, pentru a-si plati datoriile si din cauza caruia acum nu se mai permite accesarea prin formele asociative ?
  2. De ce Asociatia Apis Tomitana Constanta,condusa de d-l Ardeleanu( prieten cu d-na Chirca) nu a mai fost acceptata la PNA in anii 2015 si 2016?
  MADR trebuie sa dea un raspuns concret la aceste intrebari pentru ca este vorba de bani publici ,nu de banii d-nei Chirca sau d-nei Surlea si din aceste cazuri trebuie sa traga si altii concluziii….si pe viitor sa se previna astfel de situatii.

 3. Prevedere din proiectul supus dezbaterii:
  “2. achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an din stupine de multiplicare şi de elită, conform alin. (3) al art. 6 din Legea apiculturii nr. 383/2013 cu completările si modificările ulterioare,…
  Articolul 6 alin. 3 din Legea 383/2013 spuna ca:
  “(3) Producerea pentru comercializare a mătcilor poate fi realizată doar de stupine de multiplicare şi de elită, autorizate în acest scop, conform prevederilor legislaţiei în
  vigoare”.
  Dupa cum observati,legea apiculturii prevede ca numai matcile trebuie sa fie produse in stupinele de multiplicare.Cine si-a permis sa adauge si familiile de albine ?? In ce scop inventeaza functionarii MADR prevederi legale ? Cumva sa blocheze pe cei autorizati de ANSVSA ca “exploatatii apicole comerciale” ?

Scrie un comentariu