Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

NU PIERDEȚI SUBVENȚIA: Ce verifică INSPECTORII APIA ÎN FERME!

Sursa: www.centerforfoodsafety.org

Inspectorii APIA au început controalele în ferme! Timp de 3 luni, în perioada 1 iulie – 1 octombrie, fermierii extrași în eșantionul de control vor primi vizitele inspectorilor APIA care vor verifica concret dacă aceștia respectă condițiile de eligibilitate pentru subvenții. Agrointeligența – www.agrointel vă spune ce presupune concret controlul clasic în teren pentru a putea evita eventualele penalizări!

Controlul clasic pe teren presupune inspectarea fermelor selectate pentru control, incluzând toate parcelele declarate de fermier şi presupune urmă- toarele acţiuni:

 • eligibilitatea pentru SAPS a suprafeţei declarate a parcelelor agricole,  aceasta include si verificarea menţinerii/activităţii minime conform art. 4 (1)(c)(ii) al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013;
 • verificarea activităţii minime este de asemenea valabilă, unde este cazul, pentru verificarea clauzei “fermierului activ”;
 • conformitatea cu suprafaţa minimă a parcelei agricole;
 •  utilizarea declarată a suprafeţei în limitele prevăzute de regulament (pajişti permanente, sprijin cuplat pe
  suprafaţă, diversificarea culturilor, etc.) inclusiv tipurile de suprafeţe agricole declarate (adică păşune permanentă, teren arabil, cultură permanentă);
 •  alte condiţii stabilite pentru a asigura faptul că parcelele declarate sunt într-adevăr parcelele pentru care fermierul este îndreptăţit să solicite sprijin, cât şi declararea tuturor parcelelor;
 •  respectarea tuturor obligaţiilor privind practicile de ecologizare sau echivalente ce trebuie avute în vedere de către beneficiar, funcţie de schema accesată;
 • unde este cazul, conformitatea cu limitele stabilite la art. 44 şi 46 ale R. 1307/2013 pentru exceptarea de la
  înverzire;
 •  realizarea obligatorie a unei schiţe pentru fiecare parcelă măsurată;
 • executarea de fotografii digitale pentru a documenta realizarea controlului;
 • completarea unui Raport de control pe suport de hârtie.

Și respectarea condițiilor privind ecocondiționalitatea sunt verificare

Ecocondiţionalitatea (conformitatea încrucişată) este un mecanism care condiţionează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi naţionale (plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii, plăţi prin măsurile de dezvoltare rurală şi măsuri de piaţă), de respectarea unor norme obligatorii privind mediul, siguranţa alimentară, sănătatea animalelor şi a plantelor, bunăstarea animalelor, precum şi menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu.

Ecocondiţionalitatea cuprinde două arii verificate de inspectorii APIA:

 • bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-urile);
 • cerinţele legale în materie de gestionare(SMRurile).

Potrivit art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 1306 /2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 – „Statele membre se asigură că toate terenurile agricole, în special cele care nu mai sunt exploatate în scopul producţiei, sunt menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu. Statele membre definesc, la nivel naţional sau regional, cerinţele minime pentru bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), în baza cadrului stabilit în Anexa III, ţinând seama de caracteristicile zonelor în cauză, în special de condiţiile pedologice şi climatice, de tipurile de exploataţii existente, de gradul de utilizare a terenurilor în cauză, de rotaţia culturilor, de practicile agricole şi de structura exploataţiilor”.

Potrivit art. 93 şi 94, fermierii care solicită sprijin financiar trebuie să respecte:
* Cerinţele legale în materie de gestionare (13 SMR);
* Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (7 GAEC-uri, referitoare la următoarele domenii:

 • Mediu, schimbări climatice şi bune condiţii agricole ale terenurilor;
 • Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;
 • Bunăstarea animalelor.

Atenție! Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi directe trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).

Nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitatea, ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni direct imputabile fermierului care a solicitat plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin în anul calendaristic în cauză, conduce la aplicarea sancţiunilor administrative, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale prevăzute
de regulamentul menţionat.

Prin excepție sancţiunile administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate nu se aplică fermierilor care participă la schema de plată pentru micii fermieri, în conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul (UE) nr.1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. Atenție însă, dacă aceştia accesează şi pachete de agromediu, trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate aferente acestor pachete.

Citiți și:

Ce trebuie să știți dacă ați picat la verificarea privind normele de ecocondiţionalitate

Nerespectarea regulilor de ecocondiţionalitate vă poate tăia de la plata pe suprafață!

TOT CE TREBUIE să știți despre CONTROLUL APIA. Ce obligații aveți față de INSPECTORII CARE VIN ÎN FERMĂ!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

Scrie un comentariu